Tijdens het therapeutisch gesprek is er tijd en ruimte om jouw verhaal te delen. We staan stil bij hoe het 'echt' met je gaat. 

Eigen aan het systemisch werken, is dat we vertrekken vanuit de gedachte dat ieder deel uit maakt van sociale systemen. Dat kan gaan van je gezin /familie van herkomst, je eigen gezin, je werkteam, je buurt, ... . 

Wat we denken, hoe we ons gedragen of hoe we reageren wordt beïnvloed door de vele wisselwerkingen die er bestaan met onze omgeving. 

In dialoog gaan we samen op zoek naar jouw persoonlijk GPS systeem binnen de landkaart van onze samen-leving.

Naast mijn bril van het systemisch kijken, maak ik ook gebruik van het krachtgerichte denken.

Wat kan jij inzetten om deze blokkade, onrust, vragen, ... te verhelderen?

Vaak weten we zelf niet meer welke kwaliteiten we hebben of dat we er überhaupt wel hebben.  Ik help je graag mee als therapeute, om deze krachten weer te (her)ontdekken. 

Verder werk ik ook met opstellingen. Dat kan gaan om een fysieke opstelling in de ruimte, maar evengoed gebruiken we stenen, poppetjes, stoelen of kussens om contexten zichtbaar te maken. 

And last but not least werk ik ook vanuit ACT - de methodiek van acceptance and commitment therapy. Hier gaan we heel concreet aan de slag met thema's die we helder kregen vanuit de mindfulness en het systeempsychotherapeutisch werken. 


Er wordt steeds een eerste gesprek gemaakt, waarop we elkaar leren kennen en we jouw aanmeldingsvraag verder verkennen. Na dit gesprek kan je beslissen om al dan niet een vervolgafspraak te plannen. Hoelang een begeleiding duurt is op voorhand niet te voorspellen. Je bent op ieder moment vrij om de begeleiding te stoppen, pauzeren. 

Ik werk therapeutisch met individuen en/of gezinnen. Ik bied geen specifieke opvoedingsondersteuning, diagnostisch onderzoek of relatietherapie aan. Daarvoor verwijs ik je graag verder naar collega's. 


Alle gesprekken gebeuren in vertrouwelijkheid en vallen onder het beroepsgeheim. 

Enkel de info die door de overheid gevraagd wordt om bij te houden, wordt wettelijk gearchiveerd. 

Daarnaast gebruik en bewaar ik mijn eigen notities gedurende de begeleiding, in een persoonlijk dossier.